Loading...

Regulamin

REGULAMIN z dn. 12.05.2020 r.

Regulamin z dn. 12.05.2020 r. zawiera:

 • REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW
 • INFORMACJĘ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW

Niniejszy regulamin internetowej sprzedaży biletów (zwany dalej „Regulaminem”) dotyczy internetowej sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Narodowego w Warszawie (zwane dalej „Muzeum”).

 1. Zakup biletów wstępu do Muzeum możliwy jest na stronie internetowej pod adresem www.mnw.art.pl w zakładce „Kup bilet” wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu.
 2. Internetowa sprzedaż biletów wstępu do Muzeum obejmuje osoby indywidualne.
 3. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Szczegółowy cennik, rodzaje biletów, informacja o przysługujących zniżkach oraz godzinach otwarcia Muzeum, regulamin zwiedzania, dostępne są na stronie internetowej Muzeum www.mnw.art.pl w zakładce „Wizyta”.
 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i przelewem prowadzone są za pośrednictwem operatora płatności PayU Ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań.
 6. W celu otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć opcję „Tak, chcę otrzymać fakturę VAT” w systemie rezerwacji oraz podać wszystkie wymagane dane do jej wystawienia, tj. pełna nazwa instytucji, adres oraz NIP. Po opłaceniu należności faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną.
 7. Uprawnieni pracownicy Muzeum mają prawo weryfikacji dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do nabycia biletów zniżkowych ( legitymacja szkolna, Karta Dużej Rodziny, itp.).
 8. Bilety wstępu do Muzeum zakupione przez Internet nie podlegają zwrotowi lub wymianie.
 9. Zakupu biletu może dokonać osoba powyżej 13 roku życia, która posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Muzeum przetwarza dane osobowe Uczestników (przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy/usługi), zgodnie z poniższym:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych Uczestników jest Muzeum Narodowe w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Muzeum wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym Uczestnicy mogą skontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Muzeum, wskazany w pkt 1).
 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
  Dane przetwarzane są w celu zawarcia umowy sprzedaży biletu i/lub usługi edukacyjnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 4. Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy
  Muzeum będzie przetwarzać następujące kategorie danych:  imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, login, wizerunek, wiek dziecka.
 5. Odbiorcy danych
  Muzeum może udostępniać dane osobowe następującym podmiotom: zleceniobiorcy/wykonawcy, z których usług Muzeum korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych (obsłudze informatycznej wspomagającej proces sprzedaży, fotografom, producentom audio-video).
 6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
  Muzeum nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski/ UE.
 7. Okres przechowywania danych
  Muzeum przechowuje dane osobowe przez okres 6 lat.
 8. Prawa Uczestników
  Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych
  Muzeum nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych Uczestników. Przetwarzanie fotografii wykonanych w trakcie zajęć nie odbywa się w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej oraz specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości i nie stanowi przetwarzania danych biometrycznych.
 10. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych
  Podawanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy. W wypadku braku ich podania, Muzeum może odmówić zawarcia umowy.