KoszykTwój koszyk: 0.00 PLN

Wybór wydarzenia

GALERIE STAŁE
Bilet uprawnia do zwiedzania Galerii Stałych
RODZINNE NIEDZIELE warsztaty dla dzieci w wieku 5–12 lat i ich opiekunów
W świecie snów i fantazji // Lubicie leżeć na trawie i marzyć o niebieskich migdałach? Właśnie wtedy do głowy przychodzą szalone pomysły. Na niebie widzimy królewnę pędzącą na rumaku, fauna grającego na fletni albo panie grające w krokieta, zupełnie jak Alicja w Krainie Czarów. Dzięki sile naszej wyobraźni ożyją obrazy znajdujące się w galeriach i zainspirują nas do wymyślania niesamowitych opowieści.
MAMY W MUZEUM
Ignacy Łopieński – warszawiak i artysta // Spotkanie na wystawie przybliży dorobek jednego z najważniejszych polskich grafików przełomu XIX i XX stulecia, istotnej postaci życia artystycznego przed I wojną światową i w czasach II Rzeczypospolitej.
WIECZÓR W MUZEUM
Polsko-żydowskie spotkania artystyczne // Zwiedzanie muzeum śladami relacji polsko-żydowskich pozwala na przykładach dzieł z XIX i XX wieku przyjrzeć się wspólnej historii i poznać wkład Żydów w kulturę polską. Obejmuje zarówno tematykę żydowską w sztuce polskiej (w tym najsłynniejsze przykłady – Święto Trąbek i Żydówkę z pomarańczami Aleksandra Gierymskiego), jak również działalność żydowskich kolekcjonerów i mecenasów. Szczególne miejsce zajmuje omówienie twórczości artystów takich jak Maurycy Gottlieb, Mojżesz Kisling, Eugeniusz Zak czy Henryk Berlewi.
KURS HISTORII SZTUKI. OD PIRAMID DO ABSTRAKCJI
Architektura klasycystyczna // Przedstawimy architekturę przełomu XVIII i XIX wieku, okresu w kulturze, kiedy to dziedzictwo antyku stało się najważniejszym punktem odniesienia dla sztuki europejskiej. Dzieła starożytności greckiej i rzymskiej uznawano za idealny wzorzec. Poszukiwano form idealnych i uniwersalnych, które obejmowały wszystkie dziedziny twórczości artystycznej. Klasycyzm to styl rozpoczynający nową epokę historyczną – nowoczesność. Omówimy główne nurty i kluczowe zabytki architektury oraz urbanistyki.
KURS HISTORII SZTUKI. WIELCY TWÓRCY
Caspar David Friedrich (1774¬1840) jest niewątpliwie najbardziej znanym malarzem romantycznym, a jego obrazy przedstawiające rozległe pejzaże morskie, samotnych wędrowców pośród zaśnieżonych szczytów lub mgły unoszące się nad cmentarzami weszły do kanonu kultury popularnej i stały się źródłem inspiracji dla twórców filmów, ilustracji i komiksów. W czasie wykładu postaramy się sięgnąć do korzeni sztuki Friedricha, szukając tropów do jej odczytania w biografii malarza, jego fascynacjach filozoficznych, duchowych i religijnych.
OPROWADZANIE PO WYSTAWIE
Wystawa, której nie było… Ignacy Łopieński (1865–1941) – odnowiciel sztuki graficznej // 80 lat po jubileuszu, który się nie odbył i w 155. rocznicę urodzin mistrza, MNW pragnie przypomnieć dorobek jednego z najważniejszych polskich grafików przełomu XIX i XX wieku, moderatora życia artystycznego przed I wojną światową i w czasach II RP. W uznaniu zasług Łopieńskiego warszawskie Muzeum Narodowe zamierzało uhonorować jubileusz 50-lecia jego pracy twórczej wystawą przygotowywaną na jesień 1939 roku. Wojna pokrzyżowała te plany.
SPOTKANIA Z GRAFIKĄ I RYSUNKIEM
Pomiędzy wirtuozerią a interpretacją. O grafice reprodukcyjnej na wystawie Łopieńskiego / Grafika reprodukcyjna, czyli przedstawianie dzieł malarskich w monochromatycznej technice np. akwaforty, była bardzo popularna na przełomie XIX i XX wieku. Czy dla artystów było to zadanie łatwiejsze, czy trudniejsze od tworzenia własnych, oryginalnych dzieł? Grafiką reprodukcyjną zajmowali się często wybitni artyści, a krytycy sztuki dostrzegali w niej analogię do wykonywania tych samych kompozycji muzycznych przez różnych wirtuozów. Podczas spotkania na ekspozycji „Wystawa, której nie było… Ignacy Łopieński (1865–1941) – odnowiciel sztuki graficznej” postawimy pytanie: jakie znaczenie miała grafika reprodukcyjna? Omówimy też pracę Józefa Pankiewicza, malarza i grafika, która jest graficznym przedstawieniem obrazu innego artysty.
URODZINY MISTRZA
Spotkanie z okazji 155. rocznicy urodzin Ignacego Łopieńskiego prowadzone przez kuratora Wystawy, której nie było… Ignacy Łopieński (1865–1941) – odnowiciel sztuki graficznej, Piotra Czyża wraz z członkami rodziny Łopieńskich // 80 lat po jubileuszu, który się nie odbył i w 155. rocznicę urodzin mistrza, MNW pragnie przypomnieć dorobek jednego z najważniejszych polskich grafików przełomu XIX i XX wieku, moderatora życia artystycznego przed I wojną światową i w czasach II RP. W uznaniu zasług Łopieńskiego warszawskie Muzeum Narodowe zamierzało uhonorować jubileusz 50-lecia jego pracy twórczej wystawą przygotowywaną na jesień 1939 roku. Wojna pokrzyżowała te plany.
WYKŁAD CZWARTKOWY
A tymczasem w Paryżu, Berlinie, Monachium... Życie artystyczne peintres-graveurs w Europie w drugiej połowie XIX wieku // Batalia o powrót ryciny oryginalnej, tocząca się w Europie na przełomie XIX i XX wieku, w dużym stopniu przyczyniła się do swoistej rewolucji estetycznej. Grafika uwolniła się od roli wyłącznie reprodukcyjnej, wpłynęła na pozornie zagrażającą jej fotografię. Zmieniła poglądy dotyczące ilustracji książkowej, plakatu i reklamy artystycznej, wprowadziła nową jakość w dziedzinie edytorstwa, projektowania książki i wszelkich druków artystycznych.
WYSTAWA, KTÓREJ NIE BYŁO… IGNACY ŁOPIEŃSKI (1865–1941) – odnowiciel sztuki graficznej
80 lat po jubileuszu, który się nie odbył i w 155. rocznicę urodzin mistrza, MNW pragnie przypomnieć dorobek jednego z najważniejszych polskich grafików przełomu XIX i XX wieku, moderatora życia artystycznego przed I wojną światową i w czasach II RP. W uznaniu zasług Łopieńskiego warszawskie Muzeum Narodowe zamierzało uhonorować jubileusz 50-lecia jego pracy twórczej wystawą przygotowywaną na jesień 1939 roku. Wojna pokrzyżowała te plany. Będzie to pierwsza tak obszerna prezentacja dzieł Łopieńskiego, które zostaną pokazane w szerszej – europejskiej – perspektywie. Oprócz odbitek graficznych zostaną zaprezentowane płyty graficzne, rysunki studyjne, akwarele oraz medale z brązu projektowane przez artystę.